سایت تخصصی راهدار

نقشه برداری | راهسازی | راهداری | ترافیک | عمران | معماری

سایت تخصصی راهدار

نقشه برداری | راهسازی | راهداری | ترافیک | عمران | معماری

سایت تخصصی راهدار

______________
همیشه دوست داشته ام برای مردم مفید باشم ،‌ یاد بگیرم و دانسته هایم را بنویسم ، خوشحال می شوم وقتی نوشته هایم اندک مشکلی از کار دوستان را چاره می کند ، و در خدمت خلق بودن را افتخار می دانم که هنوز با آن فاصله دارم
[ Rah Pardaz ] مجید یوسفی مقدم
______________
◄ اولین و تنها سایت تخصصی راهداری و راهسازی ►

[ کپی برداری از مطالب فقط با ذکر منبع مجاز می باشد ]

کانال ما در تلگرام

" کانال ما در تلگرام کلیک کنید " (Trimble) This Picture is for ImanX

شرکتهای ژئوماتیک

" تریمبل " (Trimble) This Picture is for ImanX This Picture is for ImanX

" سوکیا " (SOKKIA) This Picture is for ImanX This Picture is for ImanX

" پنتاکس " (pantex) This Picture is for ImanX This Picture is for ImanX

" لایکا " (leica) This Picture is for ImanX This Picture is for ImanX

" نیکون " (Nikon) This Picture is for ImanX This Picture is for ImanX

" تاپکون " (topcon) This Picture is for ImanX This Picture is for ImanX

" ژئو مکس " (geomax) This Picture is for ImanX This Picture is for ImanX

شرکت های تولید کننده ماشین آلات عمرانی

" گروه ویرتگن " (wirtgen) This Picture is for ImanX This Picture is for ImanX

" ویرتگن " (wirtgen) This Picture is for ImanX This Picture is for ImanX

" voegele " (voegele) This Picture is for ImanX This Picture is for ImanX

" هام " (hamm) This Picture is for ImanX This Picture is for ImanX

" کلی من " (kleemann) This Picture is for ImanX This Picture is for ImanX

آخرین نظرات
 • ۹ آذر ۹۷، ۲۲:۱۸ - نرگس
  عالی

 


                                    

آماده سازی بستر راه :

_________________


منظور از بسترسازی در راه، برداشت های خاک نباتی و نامرغوب و گل و لای و لجن از اراضی باتلاقی و لجنزار در بستر راه و نیز انجام تراکم روی آن میباشد. عمل پاککردن و ریشه کنی بستر و حریم راه را در اصطلاح فنّی راهسازی، دکاپاژ میگویند

- قبل از شروع عملیات خاکی، پاک کردن و ریشه کنی بستر و حریم راه باید شروع شده و پایان یابد

- برداشت های خاک نباتی در حد تا 10سانتی متر طبق دستور کار مهندس مشاور و اضافه برآن با تصویب کارفرما انجام و هزینه آن، بر اساس خاکبرداری در خاک نرم پرداخت میشود.

- پس از انجام دکاپاژ و تنظیم بستر پاک شده بهوسیله گریدر، دستور آبپاشی و غلتکزنی بستر و میزان کوبیدگی لازم، توسط مهندس ناظر به پیمانکار ابلاغ خواهد شد

بدنه سازی راه :

منظور از بدنه سازی، خاکبرداری از ها برش و حمل به خاک و ریز خاکریز ی در بستر پیسازی شده راه میباشد تا جسم راه طبق نیمرخ طولی تا زیر روسازی (سطح سابگرید ) ساخته شود


                                                                                        

ساب گرید l بستر روسازی l آخرین لایه خاکریزی l Sab Grade l 

__________________________________________________

سازه روسازی راه که بر روی آخرین لایه متراکم شده خاک زمین طبیعی موجود یا اصلاح شده، خاک ها ریزی ، یا کف ها برش ی خاکی و یا سنگی که به طور کلی بستر روسازی یا ساب گرید نامیده میشود، قرار میگیرد

-پی سازی راه از این قرار است که پس از آماده شدن بستر راه از لحاظ تسطیح با گریدر، بوته کنی، دکاپاژ، لجن برداری و ریختن مصالح مناسب به جای آن، بستر راه را با غلتک مناسب (استوانهای، فلزی، پاچه بزی، لاستیکی، لرزشی و )... میکوبند به طوری که تا عمق 15 سانتیمتری زمین کوبیده شود

-پس از آماده شدن و کوبیده شدن بستر راه و پس از اعلام نتایج مورد نظر آزمایش تراکم، مصالح خاکریز ی را از ترانشه حمل و در بستر راه، پخش کرده و طبق مشخصات فنی، رطوبت کافی داده، مخلوط میکنند و غلتک میزنند

-تذکر : در زمین طبیعی و یا در ترانشه های سنگی نامرغوب، مانند مارن یا گچ، کف ترانشهها را به میزان 30 سانتیمتر، اضافه بر رقوم تعیین شده برای پی روسازی، برداشته و با مصالح منتخب خاکریزی، آبپاشی و کوبیده میشود تا همواری و مقاومت لازم برای سطح بستر روسازی حاصل گردد .

-تذکّر : در برش های سنگی، معمولاً کف ترانشه ها دارای مقاومت کافی میباشد، لیکن به دلیل ناهمواری حاصل و غیرقابل نفوذ بودن سنگ، بستر راه با انجام یک قشر از مصالح منتخب، به ضخامت 15 سانتیمتر آماده میشود و به عبارتی کف ترانشه باید حداقل به میزان 15 سانتیمتر، اضافه بر رقوم تعیین شده برای پی روسازی، برداشته شود

-ضخامت لایه های کوبیده در خاک ریز معمولی نباید به طور کلی از 20 سانتی متر تجاوز نماید. استفاده از ضخامت بیشتر مشروط به استفاده از مصالح مناسب ،دانه درشت که به هرحال نباید از 30 سانتی متر تجاوز نماید .

-در مواقعی که امکان استفاده از غلتکهای مکانیکی به دلیل محدودیت مانور آنها وجود ندارد، خاکریزها باید در قشرهای موازی با خط پروژه که ضخامت کوبیده آنها از 10 سانتیمتر تجاوز نکند، اجرا گردد. این خاکریز ها باید با کوبندههای مکانیکی - ارتعاشی دستی متراکم شود

- [ راکفیل (سنگریزی) ]سنگریزی باید در لایه های موازی خط پروژه و با ضخامتهای معین احداث شده و حداکثر به ترازی خاتمه یابد که تا رقوم نهایی خاک ( ریز بستر روسازی راه ) یک متر و یا بیشتر فاصله داشته باشد . به عبارت دیگر چنان چه ارتفاع خاک ریز حدود یک متر و یا کمتر باشد ن میتوان از سنگریزی استفاده کرد . ضخامت لایه های خاک ریز سنگی بسته به حجم قطعات سنگی، از حداکثر معادل تر بزرگ ین بعد قطعات سنگی و تا 60 سانتی متر متغیر است

-حداقل درصد تراکم برای کلیه خاک ها ریزی ، بستر روسازی ، بسترهای زمین طبیعی و کف ترانشه های خاکی به شرح جدول زیر است .


                                                  
زیر اساس| ساب بیس | Sab Base :
_________________________

معمولاً اولین قشر است که روی بستر آماده شده روسازی راه قرار میگیرد زیر اساس است . 

عملکرد زیراساس، تعدیل فشارهای وارده از قشرهای بالایروسازی در انتقال به بستر راه است، به طوری که تنشهای ایجاد شده سبب نشست و یا تغییر شکل غیرمجاز بستر نشود، با تغییرضخامت زیراساس میتوان فشار وارده بر سطح بستر روسازی راه را تنظیم کرد .قشر زیراساس باید بتواند ها آب ی سطحی و یا یها آب نفوذی شانه راه و با ها آب ی تراوشی را به نهرهای خارج جسم راه هدایت کند .

استفاده از مصالح زیراساس موجب تقلیل ضخامت روسازی و صرفهجویی در لایه های اساس و لایه های آسفالتی که مرغوبتر و گرانتر هستند ، میشود. با افزایش ضخامت زیراساس که مصالح آن در برابر یخبندان حساسیت نداشته باشد، میتوان عمق لایه مقاوم درمقابل یخبندان را افزایش داد. برای کاهش حساسیت مصالح زیراساس، لازم است درصد مواد ریزتر از 20 میکرون نیز از 3 درصد تجاوزنکند

انواع زیر اساس:

با در نظر گرفتن شرایط جوی، نوع زمین طبیعی، مصالح موجود در محل، تعداد ترافیک و وضع اقتصادی میتوان یکی از انواع زیراساسمندرج در ذیل را انتخاب نمود :

- زیراساس با شن و ماسه رودخانهای

- زیراساس از سنگ از سنگ شکسته کوهی یا قلوه سنگ شکسته

- زیراساس تثبیت شده (با سیمان و آهک و یا قیر)

داانه بندی مصالح زیر اساس :

دانه بندی مصالح زیراساس مصرفی با اندازه حداکثر 50 میلیمتر 2( اینچ ) است. پس از انجام یها آزمایش دانهبندی، نشانهخمیری (حداکثر )6 ، حد روانی (حداکثر )25 ، ارزش ماسهای پس از کوبیدگی (حداقل )30 ، درصد سایش با روش لوس آنجلس(حداکثر )50 ، سی بی آر در تراکم 100 درصد آزمایشگاهی (حداقل )25 و درصد افت وزنی با سولفات سدیم در س 5 یکل ( حداکثر، )12 چنان چه نتایج در حد قابل قبول باشد


ضخامت لایه ها و متراکم سازی : 

-با توجه به کم شدن حجم در اثر تراکم، به ضخامتی حدود 30 تا 25درصد بیش از ضخامت تئوریک تعیین شده در مشخصات پخش گردد. 
-سپس با تانکرهای آبپاش روی مصالح پخش شده آبپاشی میشود. آبپاشی طوری بایستی انجام شود که تمام دانههای مصالح به طور یکنواخت مرطوب گردد. 
-توقف آبپاش به هنگام آبپاشیروی لایه زیرساس مجاز نمیباشد.
-آبپاشی نباید به نحوی انجام شود که موجب صدماتی به بدنه خاکی راه گردد. مقدار آبپاشی بایدمتناسب با رطوبت بهینه برای کوبیدن مصالح باشد. تفاوت مجاز آب مصرفی 5/1 ± درصد نسبت به رطوبت بهینه میباشد .
-حداکثر ضخامت کوبیده شده زیراساس 20 سانتیمتر میباشد. درصورتی که ضخامت کل زیراساس از 20 سانتیمتر تجاوز نماید،مصالح در 2 و یا چند لایه پخش می شود

نحوه حرکت غلتکهای جهت متراکم سازی لایه :

-کوبیدن قشر زیراساس از طرفین محور راه با استفاده از غلتکهای چرخ فولادی استاتیک و یا غلتکهای چرخ لاستیکی به وزن حدود 12 تن شروع میشود، ضمن آن که جهت تسهیل کوبیدگی، میتوان از غلتکهای لرزشی (ویبره ) و یا غلتکهای کششی - لرزشی نیزاستفاده کرد . 
-وزن غلتک باید طوری باشد که ها سنگدانه زیرچرخ غلتک شکسته نشود . 
-عملیات غلتک زنی و کوبیدن قشر زیراساس در قوس هایی که دارای شیب یکطرفه ( بربلندی) میباشد، از داخل قوس شروع شده و به طرف خارج قوس ادامه مییابد
                                     
لایه اساس | بیس | Base
__________________

قشر اساس دومین قشر روسازی راه است و عملکرد آن، تعدیل بارهای وارده از قشرهای بالاتر روسازی در انتقال به قشر زیراساس استبه طوریکه تنش مجاز وارده، سبب نشست و یا تغییر شکل غیرمجاز آن نشود. قشر اساس دارای خاصیت تراوایی بیشتری نسبت بهقشر زیراساس میباشد


انواع اساس راه:

با توجه به نوع زمین و شرایط جوی و مصالح موجود در محل و میزان بار وارده و تعداد آمد و شد و همچنین وضع اقتصادی از انواعاساس به شرح ذیل میتوان استفاده نمود :

- اساس شن و ماسهای شکسته
- اساس سنگ کوهی شکسته و یا قلوهسنگ شکسته
- اساس ماکادامی
- اساس قیری


دانه بندی مصالح :

دانهبندی مصالح اساس مصرفی با اندازه حداکثر 50 میلیمتر ( 2اینچ ) است قبل از آن که مصالح تهیه شده به پایکار حمل شود ومورد مصرف قرار گیرد باید حداقل 25 کیلوگرم از مصالح برداشته شود و مورد آزمایش های دانه بندی، نشانه خمیری (4حداکثر ) ، حدروانی (25 حداکثر )، ارزش ماسه ای پس از کوبیدن ( حداقل40 )درصد سایش با روش لوسآنجلس ( حداکثر 45 )درصد افت وزنی باسولفات سدیم (حداکثر 12 )سی بی آر - درصد (حداقل 80 )درصد شکستگی در دو جبهه - مانده روی الک 9.5 میلی متر(75 حداقل )و درصد ضریب تورق مصالح (35 حداکثر )قرار گیرد. نتایج ها آزمایش باید در حد مشخصات ذکر شده باشد

ضخامت لایه و متراکم سازی آن :

-ضخامت هر قشر اساس کوبیدهشده میتواند بین تا 15 10 سانتی متر انتخاب شود و در هیچ حالتی از 20 سانتی متر تجاوز نکند. 
-در محلهای غیرقابل دسترسی برایماشین آلات ن میتوان مصالح را در قشرهای 15 سانتیمتری با دست پخش نمو د 
-ضخامت هر لایه، نباید از دو برابر اندازه ماکزیمم دانه های مصالح مصرفی کمتر باشد .
-پخش و آبپاشی و تراکم و کنترل قشر اساس، عیناً نظیر قشر زیراساس انجام میشود. عملیات کوبیدن با غلتکهای استاتیک آغاز وسپس با لرزشی ادامه مییابد. 
-نوع و وزن ها غلتک متناسب با نوع مصالح مصرفی بوده و در هرحال وزن غلتک مورد استفاده باید آنچنان باشد که سبب خردشدن مصالح سنگی نگردد .

نحوه حرکت غلتکهای جهت متراکم سازی لایه :

-عملیات کوبیدن از کنارههای راه شروع شده و به محور راه می انجامد به استثنای ها قوس که غلتکزنی باید از داخل قوس و پایینترینرقوم راه شروع شده و به بلندترین آن در خارج از قوس ختم شود .در صورتی که دانه های درشت و ریز مصالح پخش شده از هم جدا شده باشد، باید قبل از کوبیدن برای اصلاح آن اقدام شود .
-غلتک زنی و درصورت نیاز توأم با آبپاشی باید آنقدر ادامه داشته باشد تا یک لایه کوبیده و منسجمی مطابق ابعاد و شیب داده شدهدر نقشهها به دست آید .
-از عبور و مرور وسائط نقلیه پس از اتمام عملیات بر روی قشر اساس باید به شدت جلوگیری شود
____________________________________
برگرفته شده از کتاب راهنمای مهندس ناظر
[ Rah Pardaz ] مجید یوسفی مقدم

 [ جمع آوری و تهیه مطالب فوق متعلق به وبلاگ تخصصی راهدار می باشد]

 [ و هر گونه کپی برداری  ، انتشار  و لینک فقط با ذکر منبع مجاز می باشد ]نظرات  (۱۷)

ممنون عالی بود

عالی بود ممنون

با سلام و خسته نباشید 

واقعا به شما تبریک میگم بابت این سایت مفید و کاربردی .فوق العاده مطالب عالی و قابل فهم است .حتی مطالبی که در دانشگاه به سختی متوجه میشدیم اینجا خیلی راحت و قابل فهم در اختیار هست . واقعا سپاس از شما 

پاسخ:
درود بر شما ...

خوشحالم که مطالب برای دوستان و همکاران مفید واقع شده ......
1 سوال از همکارای خوبمون 
کتاب خوبی رو می خواستم بهم معرفی کنید در زمینه برآورد و صورت وضعیت نویسی در زمینه راهسازی 
ممنون میشم راهنمایی کنید 
سپاس فراوان 
پاسخ:
درود بر شما ......

خدمتتون عرض کنم ....... والا کتابی رو مخصوص متره برآورد  راهسازی باشه....رو سراع ندارم ....... اما روال کار رو در آیتم های دیگه بلد باشید این رو هم انجام خواهید دارد. ........در هر صورت بنده سایت مترور رو پیشنهاد میدم.
با سلام خدمت اساتید محترم. یک سوال فنی   
درصورتیکه مصالح اساس با دانه بندی مناسب ولی ارزش ماسه ای۳۵ الی ۳۰ کمپکت نشود و بطور کلی چسبندگی نداشته باشد چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟ لطف میکنید پاسخ دهید.
پاسخ:
Daneshvar Hafez:
چون ارزش ماسه ای 35دارای خاک است پس باید چسبندگی داشته باشد روی میکس با رطوبت مناسب وکوبیدن با رطوبت مناسب دقت شود
سلام و عرض ادب خدمت شما اساتید بزرگوار لطفا واژه اردر رو در صورت امکان توضیح بفرمایید
 • امیر سلطانی
 • سلام ممنون خیلی مفید بود
  با سلام وضمن تقدیر از وقتی که می گذارید می خواستم بدونم قیمت زیر اساس از مصالح رودخانه ای و مصالح کوهی چقدر تفاوت دارن و میشه قیمت زیر اساس رودخانه ای استخراج شده از فهرست بها راه و باند رو ملاک قیمت زیر اساس از مصالح کوهی قرار داد ممنون میشم نظر کارشناسی بفرمایید

  باتشکر
  پاسخ:
  باسلام ......

  مطمئنا همان طور که مستحضرید ...... تهیه زیر اساس از سنگ کوهی یا سنگ قلوه شکسته ........هزینه و اصطلاک را برای سنگ شکن تحمیل می نماید ...............که مبلغ آن قابل ملاحظه می باشد.....و حتما پیمانکار آن را از شما طلب خواهد کرد...... مگر اینکه در پیمان خود به استفاده از مصالح رود خانه ای تاکید کرده باشید........و پیمانکار خودسرانه اقدام به تهیه و پخش این نوع مصالح نموده باشد. 
  با سلام و خسته نباشید ، مطالب واقعا عالی بودن.

  می خواستم بدونم سایت یا مرجعی رو سراغ دارید که قیمت به روز ساعتی ماشین آلات راه سازی رو داشته باشه با مصالح اون.

                                                                                                                         ممنون
  پاسخ:
  درود بر شما ...... 

  خوشحالیم که مطالب مفید ارزیابی شده ..........

  در خصوص این مورد بایستی خدمتتون عرض کنم ....... سایت رسمی در این خصوص تا جایی که بنده دنبال بودم وجود نداره ............. یکی از اهداف بنده .......از اینجا این سایت ارائه قیمتهای اجاره ماشین آلات هستش که اگه تحمل بفرمایید تا چند روز آینده منوی اون اضافه خواهد شد.......... و حدالامکان  سعی میشه ....... قیمت اجاره ماشین الات پر کاربرد در این قسمت قرار بدیم .......تا دوستان از اون بهره مند شوند.

  لازم به یاد آوری هستش .......قیمتهایی که بنده اعلام میکنم .......مربوط به شهرستان هست ......و همین طور که مستحضرید ...... این قیمت در سایر شهرستان ها و استانها ..........و با توجه به شرایط منقطه  ای پروژه ........ دارای نوسان هستش
 • بهاره زمانی
 • سلام روز بخیر
  ممنون میشم درمورد موضاعات زیر کمکم کنین
  کاربرد منحنی دانه بندی در راه سازی و را کانال و سد سازی چیست
  یک باند جاده در بیس چه چیزی را کنترل میکند
  پاسخ:
  درود بر شما ..

  کتابهای راهنمای مهندس ناظر 

  و نشریه 234 رو مطالعه بفرمایید.
  ممنونم از ارائه مطالب مفید و کاربردی  . موفق باشید 
  عالی و کامل بود.ممنون

  با سلام خدمت همه دوستان.یه سوال داشتم اگر کسی جواب بدهد ممنون میشم.دیتایل اجرایی بلک بیس چیست و مشخصات فنی مصالح سنگی و قیر مصرفی را از چه نشریه ای میتوان پیگیری کرد ؟


  سلام ساب بیس باید دولایه باشه که شما اشاره ای نکردید
  پاسخ:
  درود بر شما  در لایه ساب گرید بایدی در کار نیست هر چه طرح شما بگه باید انجام بدید . و اگه با دقت مطالعه کرده باشید اشاره شده  : دقت کنید به متن زیر 

  ضخامت لایه های کوبیده در خاک ریز معمولی نباید به طور کلی از 20 سانتی متر تجاوز نماید. استفاده از ضخامت بیشتر مشروط به استفاده از مصالح مناسب ،دانه درشت که به هرحال نباید از 30 سانتی متر تجاوز نماید . 

  با سلام خدمت دوستان گرامی . لطفا بفرمایید لایه ی اساس زمانی که فیلر کم دارد و به کد رسیده چگونه میتوان انرا به تراکم مورد نظر رساند با کمترین زیر و رو کردن


  سلام وخداقوت.ممنون از مطالب مفیدتون میشه ضخامت لایه های رو سازی از ساب بیس تا آسفالت رو بیان کنین؟؟ با تشکر
  سلام 
  وقتی که بیس ریخته میشه چقدر بعدش باید آسفالت کنی ، اگه فاصله زیاد بشه از لحاظ فنی مشکل داره یا نه ، و اینکه اگه مدت زمان زیادی ازش بگذره آیا اون لایه بیس قابل اصلاح هست یا نه ؟ 

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">